Català | Castella

2.1. Introducció 

El dret a la intimitat, i en concret el dret a la protecció de dades personals és un dels valors de PASTISSERIA MONTJUIC, SL. 

L’objectiu d’aquesta política és explicar-li com PASTISSERIA MONTJUIC, SL tractarà aquelles dades personals que puguin ser recaptades per PASTISSERIA MONTJUIC, SL. Les seves dades personals seran tractades de manera confidencial i només per a aquelles finalitats que vostè hagi consentit, tal com s’explica a continuació en el present document. 

2.2. Compromís amb la Privacitat 

PASTISSERIA MONTJUIC, SL està plenament compromesa amb el compliment de la normativa vigent a cada moment, el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea 679/2016, així com, Llei orgànica 3/2018 relativa a la protecció de dades de caràcter personal i drets digitals. 

Per això, l’Entitat ha pres la determinació d’implementar els següents principis, sent la privacitat la base en la qual es configuren tots els tractaments: 

  • La transparència en el tractament de dades és una de les nostres prioritats. 

  • Sempre tractarem les dades que siguin estrictament necessàries per a dur a terme el tractament informat. 

  • Tractarem les dades personals que siguin estrictament necessàries per al compliment de les obligacions i l’exercici de drets específics en l’àmbit del Dret laboral i de la seguretat i protecció social. Finalment, podrem tractar les dades si disposem del seu consentiment explícit per a determinats serveis. 

  • Es compartiran les dades amb aquells proveïdors que ens prestin un servei i actuïn com a encarregats de tractament, o amb aquells que, prèviament, li hàgim informat i ens hagi prestat el seu consentiment. 

2.3. Finalitats dels tractaments 

PASTISSERIA MONTJUIC, SL recapta les seves dades personals per a poder gestionar les seves sol·licituds i oferir-li els serveis que vostè pugui necessitar. En concret tractem les seves dades personals amb les següents finalitats: 

  •  Per a oferir-li accés als espais restringits de la nostra pàgina web. 

  •  En relació a les empreses associades, donar compliment a les obligacions contingudes en el conveni d’associació. 

  •  Serveixin de base de presentació en cas d’una reclamació en virtut dels serveis objecte. 

  •  Poder atendre les seves consultes, preguntes o sol·licituds realitzades a través dels canals d’atenció o comunicació corporatius i posar-nos en contacte amb vostè per a solucionar-les. 

  •  Per a millorar les nostres pàgines web, serveis, productes, i oferir un millor servei i contingut. 

El Titular garanteix el compliment del que es disposa en la Llei orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals 3/2.018 de 5 de desembre de 2018 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. 

Quan li siguin sol·licitades dades personals a través del present lloc web, l’Usuari els incorporarà voluntàriament, i serà degudament informat de la identitat del sol·licitant, les finalitats de la sol·licitud, legitimació per al tractament de les dades, així com de la possibilitat i procediment per a exercir els seus drets conforme al que es disposa en la citada Llei orgànica de PD i GDD 3/2.018. 

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar a PASTISSERIA MONTJUIC, SL qualsevol modificació dels mateixos amb l’objectiu de mantenir les dades actualitzades. PASTISSERIA MONTJUIC, SL es reserva el dret a excloure dels serveis a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret. 

L’emplenament de totes les dades sol·licitades és necessària per a aconseguir l’èxit dels serveis posats a la disposició de l’usuari en el present lloc web. De no facilitar-se totes les dades o ser aquestes inexactes, PASTISSERIA MONTJUIC, SL no garanteix que els serveis puguin prestar-se correctament o s’ajustin a les necessitats de l’Usuari. 

PASTISSERIA MONTJUIC, SL es compromet a recaptar les dades que siguin estrictament necessàries per a dur a terme el servei demandat per l’Usuari en cada cas, sense les quals no seria possible gestionar la prestació. Així mateix PASTISSERIA MONTJUIC, SL es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals proporcionades per l’Usuari d’acord amb la legislació aplicable. 

Si té alguna pregunta sobre la nostra Política de Privacitat, preguem que es posi en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a admin@pralinegirona.com. 

2.4. Durada del tractament i termini de conservació 

A PASTISSERIA MONTJUIC, SL tenim el compromís de tractar les dades personals mentre responguin a les finalitats anteriorment assenyalades i puguem oferir-li un servei de qualitat mitjançant el seu tractament. 

Per això, realitzarem tots els esforços oportuns i raonables per a minimitzar el termini de tractament i conservació de les dades personals, tot això sense menyscapte de les obligacions legals. 

En aquest sentit, en cada formulari de captació de dades l’informarem del termini previst de tractament i/o conservació de les seves dades de caràcter personal. 

En qualsevol cas, i encara que ens sol·liciti que eliminem les seves dades, podrem conservar-les i mantenir-les, sota el degut bloqueig, durant el termini necessari per a complir amb les nostres obligacions legals i per a la seva posada a la disposició de les Autoritats amb competència en les diferents matèries que siguin aplicables. 

2.5. Exercici de drets i reclamacions davant l’AEPD 

L’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i/o portabilitat dirigint-se al correu electrònic admin@pralinegirona.com o bé per correu a la següent adreça Ronda del Fort Roig 21-A, 17007 Girona. 

Té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seva pàgina web: www.aepd.es  

2.6. Confidencialitat i Seguretat en el tractament de dades 

Les seves dades personals són molt importants per a nosaltres, i ens comprometem a tractar-les amb la màxima confidencialitat i discreció, així com a implementar totes les mesures de seguretat que considerem oportunes i raonables. 

En aquest sentit, PASTISSERIA MONTJUIC, SL declara i garanteix que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris. 

2.7. Xarxes socials (en cas d’existir) 

Les Xarxes Socials formen part del dia a dia de molts usuaris d’Internet, i per a ells hem creat diferents perfils a PASTISSERIA MONTJUIC, SL. 

Tots els usuaris tenen l’oportunitat d’unir-se a les pàgines o grups que PASTISSERIA MONTJUIC, SL tingui en diferents xarxes socials. 

 No obstant això, ha de tenir en compte que, tret que li sol·licitem les seves dades directament, les seves dades pertanyeran a la Xarxa Social corresponent, per la qual cosa li recomanem que llegeixi detingudament les seves condicions d’ús i polítiques de privacitat, així com s’asseguri de configurar les seves preferències quant al tractament de les dades.